Jūrmalā konference par Baltijas jūras mazajām ostām

Jūrmalā 3.un 4.aprīlī notiek konference “Ilgtspējīgas jūrlietu ekonomikas attīstība: Baltijas jūras reģiona mazo un vidējo ostu iespējas un izaicinājumi”.

Konferences laikā tiks izskatīti ilgtspējīgas Eiropas Savienības (ES) Zilās izaugsmes jautājumi sasaistē ar pašreiz notiekošo ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam Rīcības plāna aktualizēšanu. Konferences dalībnieki dalīsies zināšanās un pieredzē par tādiem jautājumiem kā mazo un vidējo ostu pašreizējās iespējas, izaicinājumi, risinājumi un labā prakse.

Konferencē piedalīsies vairāk kā 70 dalībnieku no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Vācijas, Beļģijas, Norvēģijas, Krievijas, Portugāles, kā arī BJVP sekretariāta un Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta pārstāvji.

Konferences programma