Par padziļināšanas darbiem Jūrmalas ostā

Jūrmalas ostas pārvalde informē, ka atbilstoši Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izdotajiem Tehniskiem noteikumiem RI15TP0148, nākošnedēļ tiks uzsākti ikgadējie kuģu kanāla padziļināšanas darbi Lielupes grīvā. Turklāt šobrīd tiek izliktas arī navigācijas zīmes Lielupes upē un Lielupes grīvas kuģu kanālā.

Lūgums gan iedzīvotājiem, gan viesiem ar sapratni izturēties pret veicamajiem darbiem.

Ņemt vērā, ka notiek padziļināšanas darbi un kuģošanas sezona nav atklāta, šajā laikā kuģa kanāls nav paredzēts izmantošanai. Aicinām pievērst būtisku uzmanību savai un apkārtējo drošībai, kā arī rūpīgi izvērtēt savas iespējas izmantot Lielupes grīvas kuģa kanālu pirms sezonas atklāšanas un kuģa kanāla atjaunošanas (padziļināšanas darbu pabeigšanas).
Padziļināšanas darbi tiks veikti Lielupes grīvas 2018.gada kuģa kanāla robežās.
Informāciju par Lielupes grīvas kuģa kanālu dziļumiem Jūs variet iegūt sazinoties ar Jūrmalas ostas pārvaldes uzraugu-dispečeru (Atbalsta tālrunis +371 26 613 344).

Kuģu kanāla padziļināšanas darbi Lielupes grīvā tiek veikti Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta #55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours) ietvaros.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.