Publicēti 2019.gada Lielupes grīvas mērījumi

Latvijas Jūras administrācijas 2019.gada 5.aprīļa Lielupes grīvas publicētie mērījumi ir veikti pirms Lielupes grīvas kuģa kanāla padziļināšanas darbu veikšanas.

2019.gada Latvijas Jūras administrācijas Lielupes grīvas kuģa kanāla mērījumi šeit http://www.jurmalasosta.lv/navigacija/